Descarregar 2 còpies, emplenar-i portar-les a taquilla. En cas de ser menor de 16 anys, entrar acompanyat del pare / tutor. Si tens entre 16-18 anys, només lliurar l’autorització signada.